Banner EN | RO ]
Generalităţi

Metadatele statistice sunt informaţii necesare pentru producerea şi utilizarea datelor statistice. Ele descriu date statistice şi, în sens mai larg, procesele şi uneltele implicate în producerea şi utilizarea datelor statistice. Pe scurt, metadatele sunt date despre datele statistice.

Rolul metadatelor este de a ajuta utilizatorul să găsească rapid informaţiile de care are nevoie şi să le interpreteze corect. Utilizarea lor facilitează accesul, schimbul, compararea şi înţelegerea datelor statistice.

Baza de metadate a INS prezintă în mod structurat metodologiile care stau la baza activităţilor statistice din Planul Statistic Anual, elaborate de INS sau de alte instituţii cu care INS colaborează, definiţiile indicatorilor rezultaţi şi ale celor mai utilizaţi termeni, precum şi noţiuni de statistică teoretică.

Baza de metadate, sistemul de clasificări şi baza de date TEMPO-online sunt interconectate, astfel încât vizitatorul site-ului INS poate naviga pe oricare dintre acestea.
Metadatele asociate indicatorilor statistici descriu fiecare indicator după caracteristici precum: definiţie, activităţi statistice în care este utilizat sau din care rezultă, sursa de date din care este preluat, indicatori corelaţi, anul de sfârsit al seriei de timp, formula de calcul utilizată, dar şi data celei mai recente actualizări.
Legătura dintre indicatori şi activităţile statistice este interactivă, astfel încât utilizatorul poate accesa metadatele aferente activităţii statistice pornind de la un singur indicator. În acelaşi timp, pornind de la o anumită activitate statistică pot fi afişaţi toţi indicatorii rezultaţi, cei corelaţi şi termenii utilizaţi în cadrul acesteia.
Metadatele asociate activităţilor statistice cuprind toate elementele cheie ale procesului statistic: domeniul, obiectivul, tipul de activitate statistică, cadrul legal naţional şi european, sfera de cuprindere, populaţia statistică observată, modul de colectare a informaţiilor, periodicitatea activităţii, modul şi periodicitatea diseminării, beneficiarii rezultatelor, clasificări utilizate, metode de măsurare a calităţii rezultatelor, perioada de desfăşurare a activităţii, istoricul şi instituţia responsabilă cu realizarea acesteia, instituţiile colaboratoare etc. Utilizatorul poate accesa documentele metodologice/instrucţiunile de realizare ale unei anumite activităţi statistice, formularele statistice utilizate.
Interogarea bazei de metadate poate fi realizată după criteriile:

 • Pentru indicator/concept/termen:
  • denumire;
  • cuvânt cheie;
 • Pentru activitate statistică:
  • unitatea statistică de observare;
  • profilul teritorial de prelucrare a datelor;
  • periodicitatea activității statistice;
  • periodicitatea diseminării;
  • clasificările utilizate;
  • instituția responsabilă;
  • publicații.

Orice modificare a unei informaţii din baza de metadate conduce la crearea unui „istoric” al activităţii, iar utilizatorul poate consulta toate etapele/fazele parcurse de aceasta.

Utilizatorul dispune atât de posibilităţi de imprimare a informaţiilor solicitate, cât şi de export ale acestora în format PDF.

METADATA v1.0, Institutul Național de Statistică - ref: EuropeAid/123275/D/SER/RO PHARE 2005/017-553.03.07.02